Séta Torockón

Az egykor igencsak híres, mozgalmas életű bányaváros a bányászat megszűnésével csendes faluvá változott, de történelmét ma is meséli a Székelyő-óriás, a források vize, értékeit, hagyatékait ma is őrzik a fehér házak falai, hagyományait ma is felelevenítik a torockói lakósok. Tegyen egy sétát Torockón, tapasztalja meg a falu különleges nyugalmát, hangulaltát, szívja magába az éles hegyi levegőt, igyon a források üdítő vizéből és kóstolja meg a torockói és erdélyi gasztronómia különlegességeit.

Torockó ikonikus házai

Torockó különleges hangulatát kétségkívül egyforma, fehérre meszelt zsalugáteser házai, s a drámaian föléjük magasuló Székelykő és Ordaskő együttese adja. A házak egyforma stílusukat az 1870-es tüzvésznek "köszönhetik", amikor mintegy 40 ház égett le. Ezt követően kőből, klasszicista stílusban épültek újjá. Torockó településképe városias jellegű, mely tükrözi a település egykori életét. 

Tudtad?

A főtéri házak egységes stílusukat annak köszönhetik, hogy az 1870-es tűzvész után szinte valamennyi épületet újjá kellett építeni.

Tudtad?

1999-ben Torockó kapta meg a legjelentősebb európai építészeti díjat, az Európai Unió Europa Nostra-díját, 138 hagyományos házból álló, egyedi népi építészeti együttes kiváló helyreállításáért.

A Felső Piacsoron sorakoznak Torockó legmódosabb lakóépületei, az egykori vaskereskedők és hámortulajdonosok, a vasváltók és verősgazdák házai. A szemben levő oldalon, az alacsonyabban fekvő Alsó Piacsoron az ún. hidegkovácsoknak, a vasművesség mestereinek szerényebb, hasonló jellegű, ám kovácsoltvas tartozékokban igen gazdag házai állnak. Az Alsó Piacsor északi meghosszabbítása az Alsó utca, és ennek rövid leágazása, a nevében is egykori lakosaira, a fegyverkovácsokra emlékeztető Puskás utca. A Felső Piacsor déli meghosszabbítása a Torockószentgyörgy felé haladó Szentgyörgyi utca, melyben a földművesek házai kaptak helyet. Torockó legmagasabban fekvő részein az egykori bányászcsaládok telkei álltak. Az Alsó és Felső Kővár utcán a mezőgazdászok és verősgazdák házai egyaránt helyet kaptak. Az Alsó Kővár utca folytatásában kezdődött a cigánysor, melyen kis, szabálytalan telkeken álltak a legnehezebb kohómunkát végző ún. cigánykovácsok egykori kunyhói.

Forrás: http://www.transylvaniatrust.ro

Az unitárius vártemplom

Torockó legjelentősebb látnivalói közé tartozik Torockó főterén, a Piactéren található unitárius erődtemplom és iskola. A torockóiak János Zsigmond fejedelem uralkodása alatt, 1568 után áttértek az unitárius hitre, amit többé soha el nem hagytak. A torockói unitárius templom jelenlegi formáját az 1796 és 1802 közötti időszakban, a késő barokk stílusban épült torony pedig 1828-ban kapta.  A régi torony építési ideje ismeretlen. Háromszor építették át, míg jelenlegi magasságát elérte, erre utal a toronyban fellelt 1670 és 1752 két felirat.  A toronyban három különböző méretű harang, valamint egy ma is jól működő toronyóra lakik. A templomot belülről is meg lehet tekinteni, a kulcsot a papilakról kell elkérni.

Tudtad?

A torockóiak 1568 után áttértek az unitárius hitre, amit többé soha el nem hagytak. Torockó évszázadokon keresztül tiszta unitárius város volt, így az unitarizmus és magyarság szimbólumává nőtte ki magát.

A templom nagyszerű orgonáját Bereghalmi Metz Sámuel készítette 1822-ben. A szószéket, orgonát, úrasztalát ugyanebben az évben Düpon Móritz Ágoston festette le. A templomot erős, masszív várfal veszi körül, ennek építési ideje ismeretlen ugyan, ám egy felirat arra utal, hogy már 1700-ban restaurálták. 1702-ben és 1704-ben Rabutin és Tiege osztrák tábornokok támadása során az egyházközség levéltára is megsemmisült. Az egyházközségnek történelmi és művészeti értékű klenódiumai vannak, amelyek aranyozott ezüstből készültek a XVI-XVII. századokban.

Forrás: https://www.facebook.com/Torockói-Unitárius-Egyházközség

A torockói iskola

A torockói iskola a nagy múlttal büszkélkedő, de szerény jelent élő oktatási intézményeink sorába tartozik. Az 1595-ben alapított iskola, a reformációt követő három évszázadban az erdélyi fiúiskolák közt kiemelt helyet foglalt el. Szellemében, szervezetében és módszerében a Kolozsvári Unitárius Kollégiumot követte. Az oktatás viszonylagos magas szintje és az ösztöndíjrendszer rengeteg fiatalt gyűjtött össze Erdély egész területéről. A XVIII. századtól nőnevelde működött. Fénykorát 1812-1844 között érte el, ekkor itt tanult a torockószentgyörgyi születésű Brassai Sámuel, Erdély utolsó polihisztora, Kriza János, Erdély legjelentősebb unitárius püspöke és George Bariț, történész, újságíró.

Forrás: Vincze Zoltán: A torockói iskola pártfogói és tanulói

Tudtad?

A torockói iskola a 1595-ben létesült. Itt tanult ifj. Brassai Sámuel, Kriza János és George Bariț. 

A vajor

A piactér északi oldalán találhatjuk Torockó egyik legjellegzetesebb látnivalóját, a XVII. században épült vajort. Nevét a német Weiher szóból kapta, melynek jelentése tavacska. A forrás táplálta vályú eredetileg fából, később betonozott medencéi állatok itatására, ruhatisztálásra, valamint szőnyegek mosására szolgálnak még napjainkban is. Vize egy 400 éves vezetéken érkezik a Tilalmas oldalából. A forrás vize iható.

A sikátor és Torockó legöregebb háza

Jellegzetes hangulati eleme a falunak a kikövezett, keskeny Sikátor, mely kőfalak és kerítések között húzódva köti össze az Felső Piacsort az Új utcával. A 288 és 289-es házszámok közt indul a Művelődési Ház szomszádságában, rögtön a "sárkányos ház" mellett, melynek régi, hátsó részét 1861-ben építették "Isten segítve épít(ette) saját kezűleg Kiráj Ferenc fel(esége) (Z)sakó Judita 1861. évbe".

A sikátorból kiérve az Új utcába, balra nem messze a 260-as szám alatt található a falu legöregebb háza, mely egyben a Kárpát-medence legrégebbi eredeti állapotában megmaradt parasztháza. Az ablak fölötti fagerendába az 1668-as évszámot vésték. Ablakkeretei vörösre vannak festve, ami a falu elleni 1702-es osztrák támadás emlékét őrzi.

Tudtad?

A Torockón található a Kárpát-medence legrégebbi eredeti állapotában megmaradt parasztháza. Az ablak fölötti fagerendába az 1668-as évszámot vésték. Vörös ablakkeretei az 1702-es osztrák támadás emlékét őrzi.

A vízimalom

Tudtad?

A Torockón található Kárpát-medence legrégebbi, 1752-ből származó felül csapos patakmalma és az egyetlen a száz évvel ezelőtt még működő öt vízimalom közül.

Az Alsó Piacsort megszakító, a Székelykő irányába ereszkedő utcán, egy hídon áthaladva a Kis Piactérre jutunk. A téren a patak vizét felhasználva egykor vízzel hajtott verők (hámorok), később malmok működtek. A 48-as házszám alatt található az 1752-ből származó, ma is működő malomszerkezet és a hozzátartozó molnárház, mely egy igazi építészettörténeti ritkaság. A hajdani tulajdonos Toroczkai Klára volt. A felülcsapós patakmalom egy korabeli kohó helyén áll, melynek emlékét kohósalak (tarack) és égetett agyag olvasztócsövek őrzik. Kőpadgerendáját a Thoroczkay-címer és egy latin nyelvű felirat díszíti. A malomházban kis, kézi fújtatós kovácsműhely tárgyi emlékeit is láthatjuk.

Forrás: http://www.transylvaniatrust.ro/; http://konyvtar.vmk.hu/

A torockói temető

A temető a falutól délre a Torockószentgyörgy felé vezető útról érhető el, ahol az egyedi torockói temetkezési szokások mutatkoznak meg. A XVIII. század elejétől használt sírkert egy meredek domboldalban, a Birgejben fekszik. A sírhelyeket a domboldalba vízszintesen befúrva alakították ki. A sziklasírok eredetét és kialakulását két tényező határozta meg: a torockói medence, illetve a temetőhely sajátos geológiai szerkezete, és a XII. században Torockóra betelepített stájer (Ausztria) bányászok temetkezési szokása. A sírboltokat sírkövek jelölik, melyek híven tükrözik Torockó sajátos fejlődését. Az ékes feliratok, díszes faragványok mellett különleges értékűek a sírköveken fellelhető mesterségjegyek.

További látnivalók

A papilak

A Piactér északi oldalán található az unitárius lelkészi lakás és hivatal. 1876-ban itt szállt meg Jókai Mór, ezt ma emléktábla jelzi. Jókai Mór Egy az Isten című műve Torockóról és annak unitárius népéről szól.

A Duna-ház

A tágas, 580 négyzetméter alapterületű polgári épület főtér egyik legszebb háza, amit a Duna Televízió vezetősége 2013-ban választott ki kulturális központ kialakítására. A műemléki előírásoknak megfelelően felújított Duna-Ház 2014. június első hétvégéjén nyitotta meg kapuit. Az épület az 1800-as évek végén épült, eredetileg járásbíróságnak, később a kommunista rendszer alatt évtizedekig volt bentlakásos iskola.

A közmédia legfontosabb feladatai közé tartozik a határon túli magyar kultúra, nemzeti identitás és anyanyelv megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartás biztosítása, és a nemzeti egység tudatának erősítése. Ennek szellemében működik a Duna-ház, mely a térség kulturális központjává vált: színvonalas előadásoknak, gyerekprogramoknak, koncerteknek, szakmai fórumoknak, alkotótáboroknak, közönségtalálkozóknak ad otthont.

Forrás: https://duna-haz.com/

A Kis Szent Teréz Gyermekotthon

A Dévai Szent Ferenc Alapítványt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes hozta létre. A gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben embertelen körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Böjte Csaba és munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően mára már több mint 2500 gyermek nevelkedik az intézmény valamely otthonában, megmenekülve a mérhetetlen nyomor jelentette kilátástalan sorstól. Az alapítvány nem csak ételt, otthont, ruhát biztosít a gyerekeknek, de törődik taníttatásukkal, szellemi és lelki fejlődésükkel, vallási és erkölcsi nevelésükkel. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonait legnagyobbrészt támogatásokból tartják fenn.

A torockói Kis Szent Teréz Gyermekvédelmi Központ 2004-től fogadja be a rászoruló gyermekeket. A 30 gyermek egy több mint 130 éves műemlék épületben, és egy lakóházzá átalakított egykori csűrben, csendes és békés környezetben élhet.

A gyermekotthonnak komoly szerepe van a torockói iskola fennmaradásában.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dévai_Szent_Ferenc_Alapítvány

Kríza János Művelődési Ház

Tudtad?

Néhány kapun még ma is fellelhetők vödör, csákány, létra, fejsze fémjelzések. Ennek jelentése a tűzoltáshoz kötődik. Mindenkinek megvolt a "szerepe" egy esetleges tűzvész esetén, így a futár pontosan tudta, hogy kit kell riasszon.

A Felső Piasoron található a Kríza János Művelődési Ház, amelyet az 1870-es tűzvész után kimondottan erre a célra építettek. Névadója a nagyajtai születésű költő, néprajzkutató, műfordító, Erdély legjelentősebb unitárius püspöke, Kriza János, ki Torockón, Kolozsváron és Berlinben tanult. Az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja volt.

Séta Torockószentgyörgyön

Torockószentgyörgyöt először 1624-ben említik írott források. A falu valamikor a XIII. század körül került a Thoroczkay család birtokába, történelme szorosan összefonódik a neves családéval. 

Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi  polihisztor szülőháza

Torockószentgyörgy központjában, az unitárius templom közvetlen szomszédságában álló papilak épületén emléktábla hirdeti, hogy e házban született 1797-ben Brassai Sámuel (1797-1897), az utolsó erdélyi polihisztor, legendás személyiség, az MTA tagja. Tanított és lapot szerkesztett, könyvet írt és fordított magyarra. Foglalkozott matematikával, történelemmel, földrajzzal, zeneelmélettel, csillagászattal, botanikával, statisztikával, nyelvészettel, pedagógiával, volt zene- és nyelvtanár, rektor, muzeológus, könyvtáros.

Az egyszerű alaprajzú ház nem különbözött sokban a falu többi gazdaházától. 1777-1779. között épült kőből, utcafronton álló, nyeregtetős, eredetileg zsindellyel fedett, udvari homlokzatán fedett-nyitott tornácos, két szobából és egy kemencés pitvarból álló épület.

Forrás: http://muemlekem.hu/

Thoroczkay-Rudnyánszky kúria  és családi sírja

A kúriát 1836-ben id. Thoroczkay Sándor építtette. A klasszicista stílusú udvarház számos átalakításon esett át az elmúlt évszázadokban, így mára alig őrzi eredeti megjelenését. A torockószentgyörgyi az egyetlen fennmaradt, a Toroczkay család által építtetett három kúria közül.
Az épület 1949-ben az államosították. Ettől kezdve újabb átalakításokkal üdülőnek, majd gyermekszanatóriumnak használták az épületet. 1996-ban került vissza a Rudnyánszky családhoz. Ma már az unitárius egyház tulajdona.

Forrás: http://kastelyerdelyben.ro/

Tájház

A 192-es házszám alatt alatt található tájház, mely egy hajdani igazi torockószentgyörgyi parasztházat kelt életre. Létrejötte Barta Ilonának köszönhető, aki házról házra járva gyűjtötte össze a régiségeket.

A Tájház péntektől vasárnapig 12.00-20.00 óra között látogatható.

Érdeklődni Barta Ilonánál lehet a 0728 017 387 telefonszámon. A hölgy a 207-es szám alatt lakik, abban az esetben ha telefonon nem elérhető.

Az unitárius templom

A XVI. század közepe táján a falu áttér az unitárius vallásra. Templomuk tornya 1643-ban épült, az utca felőli oldalán látható kőtábla feliratából kitűnik, hogy a tornyot Thoroczkay Zsigmond építette. A kőlap bal oldalán látható a Thoroczkay család címere. 1703-ban a falut templomaival együtt felégették. Annak nyomán a falu közössége rendbe tette az unitárius templomot is.

A református templom

A református templomot Thoroczkay Ferenc építtette a XVII században. A többszöri falupusztítást követően a jelelegi templom 1890-ben készül el. A bejárat fölött emléktábla látható. A szépen rendbetett templomban látható gróf Thoroczkay Miklós családi címere is.

A katolikus kápolna

A katolikusok védnöke a faluban Thoroczkay György és neje Pekri Krisztina volt, ők szerzeteseket hoztak udvarukba. A falutól északra eső dombon a család régi sírboltjához csatolva 1727-ben felépíttették a templomot és a kolostort. A templomot 1849-ben felgyújtották, így 1867-ben új templomot építettek. A kápolnához boltívvel csatlakozó kriptában van eltemetve Thorockai István, Rákóczi Ferenc tábornoka. 

Balázs Janó szoborkertje

Balázs Janó szobrászművész, kerámiaművész feleségével, Székely Ilonával, csodálatos sziklakertet alakítottak ki mely a 38 szám alatt tekinthető meg. Látogatni csak előzetes bejelentkezéssel lehet, amit a +4 0258 768 180-as telefonszámon tehet meg. 

Műveit már számos tárlaton meg lehetett csodálni. Első egyéni szoborkiállítását 1977-ben, felesége kerámiáival rendezte meg Kolozsváron.

A tejfeldolgozó üzem

A torockószentgyörgyi tejfeldolgozó gyárat 1997-ben alapították. 2010-ben új épületet kapott és azóta a lagújabb technológiával gyártják a finomabbnál finomabb minőségi tejtermékekeket. 

Ha Torockószentgyörgyön jár, érdemes betérni a Székelykő Kúriához, ahol helyben vásárolhat a friss "Torockói" tejtermékekből.

Túrázás

Torockó természeti adottságai, a falut körülölelő hegyek, dombok rengeteg lehetőséget nyújtanak a kalandvágyók, sportkedvelők számára is: ideális hely a hegymászásra, hegyi túrák szervezésére, több napos kirándulások szervezésére, sátorozásra, siklóernyőzésre. Tegyen egy kirándulást a természet lágy ölén, csodálja meg a hegycsúcsok nyújtotta lélegzetelállító kilátást, fedezze fel a az ősi várromok titkait és ismerje meg a barlangok csendjét.

A Székelykő (1128 m)

A legcsábítóbb csúcs Torockó határában. Megmászása igazi sikerélményt nyújt. A túrát nyáron érdemes kora reggelre tervezni, amíg a felfele vezető út árnyékban van, tűző napon igencsak fárasztó. A Székelykő-túra fegyelmet kíván a résztvevőktől, a túristajelzésektől eltérni nem ajánlott, a figyelmetlenség halálos kimenetelű baleset okozója lehet.

Tudtad?

Torockón a Nap kétszer kel fel. Korán reggel megjelenik az égbolton, a Székelykőtől balra, majd elbújik mögé, és csak később emelkedik olyan magasra, hogy bevilágíthassa az egész falut. Ezt a különös jelenséget a Székelykő sajátos alakja okozza.

 • Túristajelzés: kék kereszt
 • Szint: közepes
 • A jelzés Torockó főteréről, a sarki souvenir bolt elől, indul a Nagy Árok irányába. Nagy Árkon felérve a gerincre előbb érdemes az északi csúcsot megmászni, ennek közelében lehetett annak idején a római őrhely és a régi vár is. Visszatérve a Nagy Árok fölé, érintjük a Székelykő csúcsát. Az ereszkedő innen indul, az út a gerinc mentén egy fás-gyepes legelőn déli irányba, majd délkeleti irányba, a Geszteg-patak völgye felé visz. Torockószentgyörgyről a 3 km-es főúton térünk vissza Torockóra. A túra hossza 15 km, szintkülönbség 600 m.
 • A csúcsról észak felé is van levezető út, melynek jelzése piros sáv. Ez nagyvonalakban az ofiolit-mészkő kőzethatár mentén halad, a fenyőerdőt megkerülve éri el a falu északi határát. Ennek a túrának a hossza 9 km.
 • A Székelykőről szekérút mentén is le lehet ereszkedni Csegez - Várfalva felé. A Székelykő-Várfalva távolság ezen az úton 15 km.
  Forrás: http://torocko.org/

Az Ordaskő (1249 m)

Tudtad?

A Székelykőn Kr. után 100 körül római megfigyelőhely volt. A gerincen Antoninus Pius és Maximus Thrax idejéből származó pénzérméket találtak.

Az 1249 m magas csúcsra négy útvonalon is eljuthatunk. Egy változatot kivéve, mely gyalogos-autóbuszos, az Ordaskövet gyalog közelíthetjük meg. Erről a helyről fotózhatjuk a falut a Székelykővel mint háttérrel.

 • Szint: közepes

Első változat: Torockó-Ordaskőgerinc

 • Az út hossza: 13 km, szintkülönbség: 700 m, gyalogos túra
 • Túristajelzés: kék kereszt 
 • I. szakasz: Torockó - Torockószentgyörgy országúton 3 km, szintkülönbség nélkül
 • II. szakasz: a torockószentgyörgyi református templom elől indulva (550 m) 5 km utat teszünk meg. Az emelkedő 228 m, fokozatos.  Betérünk az első jobb oldali mellékutcába, és a házak felett húzódó dombháton megyünk előre a katolikus kápolna irányába, majd ezt jobbról megkerüljük, és gyalogösvényen, a gerinc mentén folytatjuk utunkat. A gerincre merőleges sziklát megkerülve átvágjuk a kaszálót, és visszaereszkedünk a Havas-patak völgyében futó szekérútra. A völgy 5 km után az itatóknál kiszélesedik. A II. szakasz útirányát kék kereszt jelzi.
 • III. szakasz: Itatók (778 m) - Ordaskőgerinc, 2 km-es útszakasz, 471 m-es emelkedővel. Az Ordaskő délnyugati oldalának egy részén széles gyepes sáv húzódik, ezen lehet a legkönnyebben feljutni a gerincre. A nagyon erős emelkedőt szerpentinezve gyakorlatlan turista is megteheti. Ha fizikailag megerőltető is ez az útszakasz, viszonylag veszélytelen, kőfolyások, sziklagörgeteg nem nehezíti a hegymászást. A gerincen nagyon óvatosan járjunk, mert a gyepes szakaszokat 4-5 m-es szakadékok váltják fel, figyelmetlenség esetén súlyos balesetek is történhetnek. A Havas-patak völgyébe ugyanazon az ösvényen ereszkedünk le, mint amelyiken a gerincre feljöttünk.

Második változat:

 • Az út hossza: 20 km, szintkülönbség: 400 m, gyalogos + járműves túra
 • Túristajelzés: kék kereszt
 • Torockóról Torockószentgyörgyön át az Ordaskőt megkerülve Vidaj községig az út hossza 20 km, 400 m emelkedő az út feléig, és ugynannyi ereszkedő egyenletesen elosztva. Gyalogos túra, de Vidajtól Torockóig jó útviszonyok mellett járművel is lehet közlekedni, ez a távolság 16 km. A torockószentgyörgyi református templomtól indulva szekérúton a Havas-pataka völgyén haladunk felfele a 948 m-es nyeregig, amely a Havas-pataknak és a Vidaj patakának vízválasztója. Innen a Vidaj pataka mentén északi irányba ereszkedünk az Aranyos völgyébe. Utunk a kék kereszt jelzésén halad végig, nyílt terepen.

Harmadik változat: Túra a Vereskőre (1285 m)

 • Az út hossza: 13 km, szintkülönbség: 730 m, gyalogos túra
 • Túristajelzés: piros kereszt
 • Torockószentgyörgytől a Vereskőig a távolság 10 km. Nagyon erős a kapaszkodó az út utolsó 2 km-én. A Vereskő kristályos mészkőszirt, nevét a mészkő vasoxidos szennyeződése miatti vöröses színéért kapta. Az Ordaskőtől a Havas-patak választja el, és ennél 40 m-rel magasabb. A 948 m-es nyeregből a piros kereszt jelzése vezet a csúcsra, a nyeregből rövid távon 330 m-es emelkedőt kell megtennie annak a turistának, aki a Vereskő teraszszerű kilátójáról akar gyönyörködni az Aranyos völgye és a Gyalui-havasok panorámájában. A visszaút a nyeregig azonos a felfele vivő úttal. A nyeregtől a Havas pataka mentén térünk vissza a faluba.

Negyedik változat: Körbejárjuk az Ordaskövet

 • Az út hossza: 16 km, szintkülönbség: 400 m, gyalogos túra
 • Túristajelzés: kék kereszt + kék pont
 • Útvonal: Torockó, Torockószentgyörgy, Havas-patak völgye, 948 m-es vízválasztó, Ordaskő délnyugati oldala, Tilalmas erdeje, Torockó.
 • Torockószentgyörgyről a kék kereszt jelzése mentén megyünk a Havas-patak völgyében a 948 m-es nyeregig. Innen a kék pont jelzése mentén folytatjuk a túránkat, egy darabig szekérúton, majd ösvényen, mely az Ordaskő oldalában lévő sűrű erdőben vezet. Jobbra az Ordaskő gerincére, balra a Vidaj völgyére lehet látni. Az ösvény kivezet egy 927 m-es nyeregre, ahonnan északkeleti irányt vesz, és csak a jobb oldalát kíséri az erdő, az ún. Tilalmas erdeje. Előttünk a Ciblok 772 m-es gúla alakú, erdővel borított magaslata jelzi az irányt. A Ciblok és a Tilalmas közti nyeregből 90 fokos fordulattal az ösvény délkeleti irányt vesz, balról felbukkan a Székelykő. A szálfákkal ritkásan benőtt, teraszolt hegyoldalon leereszkedve hamarosan beérünk Torockóra.

                Forrás: http://torocko.org/

A torockószentgyörgyi vár (740 m)

"Szép Torda vármegyében, Szentgyörgy határinál
Óriáslak hajdanában: Torockó vára áll.
E fényes, büszke várnak most csak romját leled
Lakói merre vannak? hiába kérdezed."

Gyulai Pál: Az óriásleányka

Torockószentgyörgy határában, a falutól mindössze 2 km-re találhatók Erdély egyik legimpozánsabb középkori várának romjai. A Várhegy meredek, sziklás lejtői és a 200 m-es szintkülönbség miatt, ami a Havas-patak lapálya és a szirt csúcsa között van, megközelíthetetlennek tűnik. Ez késztette a népi hiedelmet arra, hogy a várat óriások építményének tekintse.

A vár az Ákos nemzetséghez tartozó Thoroczkay család történetével fonódik össze, építése a 13. század második felére tehető.

 • Az út hossza: 4 km (+ Torockó - Torockószentgyörgy táv), szintkülönbség: 200 m, gyalogos túra
 • Túristajelzés: kék csík + kék háromszög
 • A Torockó - Torockószentgyörgy távot (3,5 km) gyalog, vagy akár járművel is meg lehet tenni. A túra Torockószentgyörgy főteréról, a református templom elől indul. A várszikla megmászása a nyugati oldalról ajánlott, a várhoz vezető régi út mentén. A Havas-patak utcáján a faluból kiérve 90 fokos eltéréssel déli irányba fordulunk, a kertek végében futó út mentén figyelve a kék háromszög jelzést. A Várpataka és a Havas-patak vízválasztóján áthaladva az út nyílt terepen északra fordul, a vár irányába. Szerpentinezve különösebb nehézség nélkül a várfal alá juthatunk, ahonnan a kapunyíláson keresztül beléphetünk a romos vár belsejébe is. A várromok bejárása nagy óvatosságot igényel a baleset elkerülése végett.

                http://torocko.org/

A Szilas-patak vízesése

A 8-9 m magas zuhatag a közelmúltban jött létre. Nagy mennyiségű esővíz eróziós munkája a sziklafal alól kimosta a törmeléket és helyet adott egy vízesés kialakulásának.

 • Az út hossza: 8 km (+ Torockó - Torockószentgyörgy táv), szintkülönbség: 500 m, gyalogos túra
 • Túristajelzés: kék háromszög + kék csík
 • Torockószentgyörgyöt elhagyva balra, a vár irányába, a kék háromszög jelezte úton, majd a  vár alatt délnyugati irányba haladunk a kék csík jelzésén. Kis emelkedő után eljutunk a Szilas-patak völgyébe. Szekérút mentén haladunk tovább, előbb egy kis, majd egy nagyobb tisztást érintve. A völgyben az út kitér a meder mellől és meredeken emelkedni kezd, majd egy mészkősziklához vezet, ahol már hallani a vízesés robaját. Továbbhaladva a patak mentén megcsodálhatjuk a Szilas szorosát, majd 1000 m magasságban elérjük a patak forrását.

                http://torocko.org/

Kőlyuk (850 m)

A Kőlyuk a Székelykő oldalában 850 m magasságban elhelyezkedő üreg, melynek nyílását egy sziklaív választja ketté, belseje egy bazilikaszerű sziklaterem, ahonnan szép kilátás nyílik a völgyre. A századok folyamán természetes menedékhelye volt az itt lakóknak, 1704-ben és 1848-ban pedig az ide menekülő enyedi diákoknak nyújtott védelmet.

 • Az út hossza: 6 km, szintkülönbség: 300 m, gyalogos túra
 • Túristajelzés: piros háromszög
 • Torockószentgyörgy északi határából, az országúttól induló ösvényt piros háromszög jelzi. Az út átszeli a szántóföldeket, majd emelkedni kezd a füves-kőfolyásos oldalban. A falu határától az út 3 km hosszú, az emelkedő 300 m.
 • Kőlyukat Torockóról is meg lehet közelíteni, de az út nincs kijelölve. Torockó főteréről, a Székelykőre vezető úton kell elindulni, majd elhagyva a falut, elindulunk déli irányba a szántóföldeken keresztül, majd emelkedünk a füves-kőfolyásos oldalban.

                http://torocko.org/

Kiskő

A Székelykő északi lábánál található a Kiskőerdeje, alatta a Kiskővel. A Kiskövet megmászni nem nevezhető túrának, inkább egy kellemes sétának, és tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a falura, Kőfarkára, Ordaskőre és a közeli hegyekre, dombokra.

 • Az út hossza: 2.5 km, szintkülönbség: 80 m, gyalogos túra
 • A Székelykő irányába ereszkedő utcán, egy hídon áthaladva a Kis Piactérről az Alsó Kővár utca (bal fele) fele vesszük az irányt. Kb 500 m után, egy kisebb lejtőt elhagyva, balkéz felől egy forrásra bukkanunk, itt meg lehet tölteni a palackokat friss vizzel. A forrást elhagyva, jobbkézre a házak között megjelenik egy szélesebb ösvény, mely a házak mögött visz Kiskő fele. Ez a szakasz kissé meredek, de lassan sétálva is 20 perc alatt felérünk.

A Bagoly-hegy oldalában lévő régi bányák – Mészárszék tető (930 m)

 • Túristajelzés: sárga háromszög
 • Szint: könnyű
 • A falut észak irányba a Bányász utca mentén hagyjuk el. Az utat a sárga háromszög jelzi, mely tulajdonképpen a régi bányáktól lejövő hajdani széles szekérutat követi. Ez az út megkerüli a Ciblok helyenként tisztásokkal megszakított, sűrű erdővel borított oldalát, és a Bánya-patak völgyébe ereszkedik. Átmenve a Bánya-patakán egy nagy kaszálót kerülünk meg jobbról, majd az út kis emelkedő után itatóvályúhoz érkezik. Az itató felett nagyobb bányabejárat és egy kör alakú kikövezett térség található. Ez az a hely, ahol a bányászok pihentek és étkeztek annak idején. Visszatérve a kaszálóhoz, ennek északnyugati oldalán futó ösvényen folytatjuk utunkat. Kis emelkedő után egy szélesebb úthoz érünk, amely a sűrű erdőbe vezet. Az úttól balra, valamivel az út felett három bényabejáratot is láthatunk. A faluba a jelzés mentén kell vissztérni.
 • Ha valaki az Aranyos völgye szép panorámájában akar gyönyörködni, az mássza meg a Mészárszék-tetőt. Ez csak 250-300 m emelkedőt jelent.

                http://torocko.org/

A Remetei-sziklaszoros és az ortodox kolostor

A Remetei-sziklaszoros a Bedellői havasok legszebb szurdokvölgye. A sziklaszorost Torockóról két úton is meg lehet közelíteni, mindkét esetben autós-gyalogos túráról van szó. Ebbe a festői környezetbe helyezett ortodox kolostor pedig a Szigethegység egyik legismertebb egyházi létesítménye. Építése a XIV. századra tehető. Jellegzetessége, hogy az oltárrész nem három, hanem két árkáddal van elválasztva a főhajótól és a torony közvetlenül a bejárat felett emelkedik. A templom alatt található a Gyógyulás forrása elnevezésű karsztvízforrás, mely a hiedelem szerint szentelt víz, több csodálatos gyógyulás okozója. 1955-től lett apácakolostor. A kolostor önfenntartó lakói szőnyegszövéssel és mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak.

 • Az út hossza: 35 km autóval + kb. 12 km gyalogos, szintkülönbség: 500 m 
 • Túristajelzés: kék kereszt
 • Szint: közepes - nehéz
 • Remete községet Torockóról járművel közelíthető meg. Erre két úton is lehetőség van: Torockó – Felenyed – Szabaderdő - Remete község útvonalon, melynek hossza 35 km vagy Torockó - Nagyenyed - Tövis - Diód - Felgyógy - remetei kolostor - remetei menedékház, összesen 56 km
 • Az első útvonal esetén a remetei menedékházhoz gyalogosan, egy 4 km-es ereszkedőn lehet eljutni. A szekérút közvetlenül a polgármesteri hivatal épülete mögül indul. Turistajelzés nincs rajta.
 • A Remetei-szoros szájánál lévő menedékháztól a patak mentén szekérúton 3 km gyalogséta következik a szoros nehezebben járható szakaszáig, a Kapu előtti részig. A Kapuig a patakban gázolva vagy a patak jobb partján kifeszített kábel mentén kapaszkodva (kb. 300 m) lehet továbbmenni. Visszafele gyalogséta a kolostor parkolójában hagyott járműig, 5 km.

                http://torocko.org/

A Pilis-tető  (1250 m) – Inzel völgye – Nyírmező

A Pilis 1250 m-es magasságával és jellegzetes gúla alakjával uralja a Bedellői-havasok panorámáját. A tető az enyediek időjárás-mutatója: ha a csúcs ködben van, elromlik az idő.

 • Az út hossza: 33 km autóval + kb. 17 km gyalogos, szintkülönbség: 850 m 
 • Szint: közepes
 • A távolságot Torockótól a Remete községhez tartozó tévétoronyig (33 km), aszfaltozott, majd köves úton, járművel tesszük meg. A tévétoronytól nyílt terepen a Pilis csúcsa minden nehézség nélkül megmászható. Ez az útszakasz 2 km, a szintkülönbség 250 m. Visszafele ugyanezen az úton jövünk le az autóútig, majd ezen továbbhaladva elérjük Remete község központját. Utunkat továbbra is az autóút mentén folytatjuk,  ahonnan kilátás nyílik a Remetei-sziklaszoros völgyére, és megtekinthetjük az erre a vidékre jellemző csúcsos, szalmatetős móc házakat. 2 km gyalogséta után elérjük az Inzel patakának völgyfőjét. A betérőt kékre festett kőkereszt, út széli kegyhely jelzi. Turistajelzést ezen az útszakaszon nincs. Az Inzel pataka mentén haladva eljuthatunk Nyírmezőig, ez a távolság 15 km, a szintkülönbség 600 m, enyhén ereszkedve, szekérúton.

                http://torocko.org/

A szolcsvai búvópatak

A búvópatak a Bedellői-havasoknak nyugat felé történt áttolása alkalmával a fő tömeg peremi részéről leszakadt, hosszú, de csak kb. 0,5 km széles mészkőrögében fut végig. A barlang szája 4 m széles, 35 m magas, kissé elferdült, hatalmas gótikus kapura emlékeztető nyílás, felette még 50-60 m magas sziklafal emelkedik. A barlang szinte egész szélességét kitölti a sziklaomladékok közt zúgó patak. Felszerelés és szakképzett vezető nélkül a barlangba való behatolást nem ajánlott. Cseppkőképződmények csupán a barlang csodatermét díszítik. Ez a maga 60 m-es átmérőjével Románia legnagyobb barlangi ürege. A Csodaterem a bejárattól kb. 200 m-re van. A barlang fő járatának hossza 1214 m.

 • Az út hossza: 60 km autóval (oda - vissza) + kb. 20 km gyalogos, szintkülönbség: 350 m 
 • Túristajelzés: kék kereszt
 • Szint: közepes - nehéz
 • A Torockó-Borrév, majd az Aranyos mentén felfele Alsó-Solcsva  vonatállomásáig levő távolságot (30 km) autóval aszfaltúton tesszük meg. A túra további része csak gyalogosan tehető meg.
 • Első szakasz: Alsó-Szolcsva, Malom-patak, barlangkijárat szekérúton 6 km, 140 méteres szintkülönbség. Az alsó-szolcsvai állomásnál lengőhídon kell átkelni az Aranyos jobb partjára, az utat kék kereszt jelzi. Az Aranyos árterén fekvő nyílt mezőn át keskeny gyalogösvény vezet a Malom-patak mentén húzódó úthoz, amely a búvópatak szájadékához vezet.
 • Második szakasz: a barlangkijárattól (566 m) keskeny gyalogösvényen emelkedő a „La Cruce” nyeregig, a távolság 2 km, a szintkülönbség 214 m, majd ereszkedő a 652 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő „La Vânătara” víznyelőig. A távolság 2 km, a szintkülönbség 120 m.
 • Harmadik szakasz: a víznyelőtől emelkedő a nyeregig, ereszkedő a kifolyásig, és további ereszkedő az alsó-szolcsvai vonatállomásig, összesen 10 km.
 • A szolcsvai búvópatakhoz egynaposra tervezzük a túrát, hogy minden szépséget kényelmesen megfigyelhessünk.

          http://torocko.org/

A Tordai-hasadék

A tordai-hasadék Románia egyik legszebb szorosa, amely természetvédelmi terület. 150 millió év alatt alakult ki a Hesdát-patak munkája nyomán, amely az Aranyos folyó egyik kis mellékfolyója, a Torockói-hegység jurakori mészkővonulatában. Tordától 13 km-re található, területe 170 hektár, két kilométer hosszú, a szintkülönbség pedig 350 méter. Ebben a komplex rezervátumban több mint 60 barlang található, több mint 1000 növény-, állat- és pillangófajnak ad otthont, amelyek közül sok védett vagy ritka példány. A Tordai-hasadék barlangjai arról is híresek, hogy a tordai emberek itt találtak menedéket a történelem során a bevándorló népek inváziója idején. A Tordai-hasadékban fellelhető nyomok arra utalnak, hogy ezekben a barlangokban már a közép-paleolit, neolit és a Cotofeni-kultúra kora óta élt ember. A legrégibb felirat, amelyet egy látogató hagyott ott, egy bizonyos V. Pato, 1574-ből származik a Binder-barlangban.

Forrás: https://www.salinaturda.eu/

Torockóról a Tordai-hasadék (Cheile Turzii) járművel nagyon könnyen megközelíthető, végig aszfaltozott úton. Az irány Torda (Turda), Borrév (Buru) faluig a DJ107M úton, majd jobb irányba térve a DN75-ös úton kell haladni. Sinfalva (Cornesti) és Szentmihály (Mihai Viteazu) falvak között tér le az út balra a Tordai-hasadék felé, Mészkő (Cheia) falun keresztül. A távolság 24 km, kb. 30 perc.

Tordai-hasadékban számos, különböző nehézségi fokozatú turistaútvonal közül lehet választani, a tapasztalt és kalandvágyó turisták számára tavasztól őszig nyitott a hegymászás és a siklóernyőzés lehetősége is.

Útvonalak:

 • A gerincen haladó útvonal, mindkét oldalon

           Az út hossza: 4-5 óra

           Túristajelzés: piros pont

 • Tordai-hasadék menedékház – Buru menedékház

           Az út hossza: 12,5 km (4-5 óra)

           Túristajelzés: piros háromszög

 • Tordai-hasadék – Papok forrása – Éger-völgy – Csukás

           Az út hossza: 6 km (2-3 óra)

           Piknikezés, napozás, fürdés a Hesdát-patak vizében. Túristajelzés: sárga csík 

           Tordai-hasadék – Ciuma Goala-domb – Csukás. Túristajelzés: sárga háromszög

 • Tordai-hasadék – Szind-domb – Autópálya-híd – Tordatúr falu – kijárat az E60-as útra

           Az út hossza: 10 km (4 óra)

           Túristajelzés: kék csík

Fontos!

Amennyiben túrázás közben bajba került, eltévedt, vagy megsérült, hívjon segítséget!

SEGÉLYHÍVÓ SZÁM: 112

HEGYIMENTŐK TELEFONSZÁMA:

0372126668

 • Tordai-hasadék – Tordatúr falu – Mikesi-házak – Bükk-erdő menedékház – Bükk-forrás menedékház – Unirea sportkomplexum, Kolozsvár

           Az út hossza: 29 km (10 óra)

           Túristajelzés: piros sáv

 • Tordai körforgalom (Romana tér) – Hodinis-domb – Tordai-hasadék menedékház 

           Az út hossza: 2-3 óra

           Túristajelzés: piros kereszt

 • Tordai-hasadék – Kolostor-domb (jobb lejtőn) – Petridului kolostor – Aranyos-patak a Plăiești-híddal – Várfalva falu – Torockói-hegység – Torockó

           Túristajelzés: piros sáv

                Forrás: https://www.salinaturda.eu/

Aktív és adrenalindús élmények

Ha kicsit aktívabb kikapcsolódásra vágyna, vagy kipróbálna olyan dolgokat, sportágakat, amelyekre nincs minden nap lehetőség, ha szeretné, hogy az  adrenalin elöntse a sejtjeit, Torockó erre is nyújt megoldást. 

A TAT Egyesület (Torockói Aktív Turizmus) szervezésével, részt vehet biztonságos, de igencsak élménydús programokban, a szervezett túráktól,  biciklitúráktól  a raftingon keresztül, egész a siklóernyőzésig. Az Egyesületnek a 274-es házszám alatt levő 42 Bistro&Guesthouse ad otthont, mely a rengeteg érdekes program mellett finom ételekkel, italokkal és társasjátékokkal várja az érdeklődőket.

A programokról, árakról, egyéb fontos tudnivalókról a https://www.a-tat.ro/ weboldalon lehet olvasni, érdeklődni pedig a hello@a-tat.ro emailcímen vagy a Phone/Whatsapp+40744694658 telefonszámon lehet, vagy látogasson el a TAT Egyesület42 Bistro&Guesthouse facebook oldalakra.

Biciklitúrák

Torockó dombos-hegyes tájai izgalmas biciklitúrákkal kecsegtet, de akár gyerekekkel is meg lehet tenni rövidebb-hosszabb útvonalakat. Ha nincs saját kerékpár, vagy túl macerás lenne magukkal hozni, ez nem jelent akadályt: a 42 Bistro&Guesthouse 20 kölcsönözhető biciklivel áll rendelkezésére. 

Túraútvonalak, célpontok:

 • Torockószentgyörgyi vár

Az útvonal hossza 11 km (oda- vissza), szintkülönbség: többnyire egyenes. A túra gyerekekkel is könnyen megtehető. Az útvonal aszfaltozott, illetve köves- és földutat is érint. Magát a várat, gyalogosan lehet megközelíteni.

 • Kőköz

A Kőköz (Cheile Aiudului vagy Cheile Vălișoarei) a Torockó és Nagyenyed közti úton elhelyezkedő kb. 3 km hosszú sziklaszoros. Az Enyed patak mentén emelkedő 250 méter magasságú, sima felületű sziklafalak lenyűgöző látványt nyújtanak. Mellette emelkedik a Csitátye 773 méter magas sziklaorma. Környékén vadregényes vízesések, szorosok, és több barlang is található. A Kőköz gyerekekkel is könnyen megközelíthető kerékpárral, végig az országúton halad. Figyelem: ez az útszakasz autók által használt! A patak melletti tisztás tökéletes hely egy családi piknikre. Az útvonal hossza kb. 20 km (oda- vissza),  szintkülönbség: többnyire egyenes.

 • Nagyenyed

Nagyenyed Torockótól mindössze 25 km-re helyezkedik el, otthont adva a híres Bethlen Gábor Kollégiumnak, melyet Erdély első egyetemeként 1622-ben alapította Bethlen Gábor. A város gyerekekkel is könnyen megközelíthető kerékpárral, végig az országúton halad. Figyelem: ez az útszakasz autók által használt! Az útvonal hossza kb. 50 km (oda- vissza),  szintkülönbség: 445 m.

 • Tordai hasadék

A Tordai hasadék gyerekekkel is könnyen megközelíthető kerékpárral, végig az országúton halad. Az útvonal hossza kb. 50 km (oda- vissza). Figyelem: ez az útszakasz autók által használt és elég forgalmas! A túrázási lehetőségekről a Tordai-hasadákban fentebb olvashat bővebben.

 • Torockó – Borrév – Várfalva – Csegez – Székelyhidas – Rákos-patak mente – Nyírmező – Torockógyertyános – Torockószentgyörgy – Torockó 

Az útvonal hossza 47 km (kb. 7 óra pihenőkkel), szintkülönbség 680 m A túra gyerekek számára közepes, felnőtteknek könnyű. Az útvonal aszfaltozott, illetve köves- és földutat is érint.

 • Torockó – Nyírmező – Felenyed – Remete – Nyírmező – Torockó

Az útvonal hossza 62 km, szintkülönbség 720 m. A túra közepes szintű. Az útvonal Torockó és Remete, valamint Nyírmező és Torockó között aszfaltozott (kb 40 km), a túra többi része mezei- és erdei úton halad.

Rafting

Izgalmas és nem mindennapi élményben lesz része ha a TAT Egyesület által szervezett rafting programot választja. Ehhez nem szükséges előzetes tapasztalat, akár kezdők is ügyesen tudják teljesíteni a túrát, amely kb. 8 km az Aranyoson.  A rafting túrák már egész kis gyerekek számára is végigevezhetőek, hiszen a gyerekek minden esetben felnőttel lesznek összeültetve egy kenuban. Az élményt egy rövid kiképzés és gyakorlás előzi meg, úgyhogy aki még soha nem próbálta az is könnyen elsajátíthatja az alapszintű ismereteket, de a kísérők végig ott lesznek, segítenek és irányítanak. A tevékenységre 4 órát kell rászánni. Erőfeszítés: könnyű, közepes.

További információkért keresse fel a TAT Egyesület honlapját vagy facebook oldalát.

Forrás és fotó: https://www.a-tat.ro/; https://www.facebook.com/AsociatiaTAT/

Siklóernyőzés és sziklamászás

Szerezzen Ön is életre szóló élményt egy sétarepüléssel Torockó fölött! Hagyja, hogy ereit megtöltse a szabadság érzése és merüljön el a csodálatos környezet nyújtotta látványban! TAT Egyesület szervezésében erre a bakancslistás élményre is lehetősége van. (Fotó: https://www.facebook.com/AsociatiaTAT/)

A Torockói- hegység számos lehetőséget kínál a hegymászók számára is, beszéljünk akár a Székelykőről, a Kőköz meredek sziklafalairól vagy a Tordai-hasadék többszáz mászói útvonaláról. Torockón a RICO (Rimetea Climbing Open) csapatának köszönhetően évente sor kerül a hegymászói napok megszervezésére. Erről az eseményről részletesebben a RICO honlapján vagy facebook oldalán tájékozódhat.

Ezt a sportot tapasztalatlanul, vagy tapasztalt vezető jelenléte nélkül ne próbálja ki!